Ffestiniog Railway Society on FacebookFollow Ffestiniog Railway Society on TwitterDonate to FRS Online
Ffestiniog Railway Society
Cymdeithas Rheilffordd Ffestiniog

News

July 25th - August 31st : Summer of Fun

July 25th - August 31st : Summer of Fun

Bring those lazy, hazy, summer days to life with our Summer of Fun family events campaign on the Ffestiniog and Welsh Highland Railways!

As well as an intensive train service, we pride ourselves on offering families more bang for the buck and this summer sees our most ambitious and entertaining family package yet, with events being held on or around both railways – either free or for a small charge. We are working closely with the local community to offer events for young and old alike varying from ‘Clay Days’ to a family fun classic car show. We are also welcoming back our pirate friend Ricardo to Tan-y-Bwlch station – along with his snake!

There really is so much for families to see and do on both railways. Please go to our Summer of Fun calendar and event details.

Earl of Merioneth in the Summer's evening

Dewch i fwynhau diwrnodiau yr haf gyda ni ar Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri – gyda’n hymgyrch Haf Llawn Hwyl i’r teulu oll!

Rydym yn ymfalchio cynnig ein pecyn teuluol mwyaf uchelgeisiol a difyr eto, gyda digwyddiadau yn cael eu cynnal ar, neu o amgylch, ein rheilffyrdd – naill ai am ddim neu am dâl bychan. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r gymuned leol i gynnig digwyddiadau ar gyfer yr hen a’r ifanc sydd yn amrywio o ‘Dyddiau Clai’ i sioe ceir clasurol hwyliog i’r holl teulu. Rydym hefyd yn croesawu yn ôl ein ffrind môr-leidr Ricardo i orsaf Tan-y-Bwlch – ynghyd â’i neidr!

Yn wir, mae cymaint i deuluoedd ei wneud ar ein rheilffyrdd. Darllenwch ymlaen am manylion a” chalendr digwyddiadau Haf Llawn Hwyl.

Enjoy the atmosphere of the Jazz Train

'

Victorian Weekend, October 2016 Mini Gallery

Merddin Emrys and the Colonel Stephens train
Merddin and Taliesin at Minffordd
Trains pass at Tan y Bwlch
Palmerston Welsh Highland
Princess and Palmerston
Prince on Whistling Curve